ข่าววิทยาเขต

IMG_3709.JPG

IMG 3709

เมื่อวันพุธที่ 25 ธันวาคม 2562 เวลา 16.30 น. รองศาสตราจารย์ น.สพ.ดร.อนุชัย ภิญโญภูมิมินทร์ รองอธิการบดีวิทยาเขตกำแพงแสน ขึ้นกล่าวเปิดงาน กล่าวขอบคุณบุคลากรและอวยพรวันปีใหม่ในโครงการขอบคุณบุคลากร วิทยาเขตกำแพงแสน ประจำปี 2562 โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธารินทร์ ก้านเหลือง ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต กีฬา และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม วิทยาเขตกำแพงแสน กล่าวรายงาน ซึ่งต่อมาได้รับชมวีดีทัศน์กิจกรรมวิทยาเขตกำแพงแสน ในรอบปี พ.ศ.2562 ร่วมถ่ายภาพหมู่ที่ระลึกและจับสลากรางวัลของขวัญวันปีใหม่ ณ ลานจอดรถ หน้าอาคารพลศึกษา 2

ข่าว/ภาพ: โดย: นางสาวดวงนภา  วนิชกุลพิทักษ์ 

รูปภาพเพิ่มเติมได้ที่: https://drive.google.com/drive/folders/1S4_sj1n2Mrkz1qyDLdieUJPzB6oAq2gO?usp=sharing