เส้นทางการให้บริการและสายรถสวัสดิการ มก.กพส. จำนวน 2 สาย
ในวันจันทร์- ศุกร์ ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์ ตั้งแต่เวลา 07.15 น. -20.30 น. ดังนี้

🚐 สาย 1 ต้นทาง ประตูมาลัยแมน > อาคารศูนย์มก. > โรงอาหารกลาง1 > คณะศึกษาฯ > คณะวิทย์กีฬา > โรงพยาบาลสัตว์ฯ > คณะวิศวะฯ > เกษตรกลวิธาน > เกษตรอภิรมย์ > หอสมุด > สระพระพิรุณ > ท่ารถนนทรี8 >ปลายทาง ประตูมาลัยแมน

🚌สายที่ 2 ต้นทางหอพักหญิง(แอร์) > หอพักชาย > ร้าน7-11 สาขาหอพัก > หอพักหญิง > อบน. > หอสมุด > คณะเกษตร กพส. > ศร.4 > ศร.1 > ศร.3 > สระพระพิรุณ > ท่ารถนนทรี8 > ตลาดนัด > หอพักหญิง > ปลายทาง หอพักหญิงแอร์

***สามารถเปลี่ยนเส้นทางที่ ท่ารถนนทรี 8 ได้***