• CF85C006 A769 482E 86FF B55DB270FFB4
 • proud ku
 • 140e0a757cb07f9eb9a8a8b767bc6e8336e3e48
 • KU
 • Hall History
 • Pr1410410
 • Pr Tci 2 B
 • 11TMKU
 • 25622965 E949 4E6A B61D 11CCD517326E
 • Sos Kps 001 T
 • CF85C006 A769 482E 86FF B55DB270FFB4
 • proud ku
 • 140e0a757cb07f9eb9a8a8b767bc6e8336e3e48
 • KU
 • Hall History
 • Pr1410410
 • Pr Tci 2 B
 • 11TMKU
 • 25622965 E949 4E6A B61D 11CCD517326E
 • Sos Kps 001 T
ข่าวประชาสัมพันธ์