ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ร่างเอกสารประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

  •  

ยกเลิกประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศราคากลาง

ประกาศชี้แจงรายละเอียด 

  •  

ประกาศข้อมูลสาระสำคัญ

ประกาศผู้ชนะรายการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศขายทอดตลาด

ประกาศจำหน่ายครุภัณฑ์ชำรุดหรือเสื่อมสภาพ

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง