ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ร่างเอกสารประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ยกเลิกประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศชี้แจงรายละเอียด 

ประกาศผู้ชนะรายการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศขายทอดตลาด

ประกาศจำหน่ายครุภัณฑ์ชำรุดหรือเสื่อมสภาพ

  •  

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง