ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ร่างเอกสารประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ยกเลิกประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

  •  

ประกาศราคากลาง

  •  

ประกาศชี้แจงรายละเอียด

  •  

ประกาศข้อมูลสาระสำคัญ

ประกาศผู้ชนะรายการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศขายทอดตลาด

ประกาศจำหน่ายครุภัณฑ์ชำรุดหรือเสื่อมสภาพ

  •  

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง