ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ร่างเอกสารประกาศจัดซื้อจัดจ้าง


ยกเลิกประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศราคากลาง

ประกาศชี้แจงรายละเอียด

  •  

ประกาศข้อมูลสาระสำคัญ

ประกาศผู้ชนะรายการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศขายทอดตลาด

ประกาศจำหน่ายครุภัณฑ์ชำรุดหรือเสื่อมสภาพ

  •  

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง