ข่าวนิสิต

Thumnail.png

ทนสวนกลาง ป 2566 รอบสอง

เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ - 20 ตุลาคม 2566

รายละเอียดการสมัครและใบสมัคร ทาง Link :  https://drive.google.com/drive/folders/1wMA9HZMX-b_B8BK26k93GQ_IkoTYpNiW?usp=share_link