ข่าวนิสิต

T-ประกาศรายชอสมภาษณทน.png

W 245412024

ขอให้นิสิตที่มีรายชื่อตามเอกสารแนบ เข้ารับการสัมภาษณ์ทุนการศึกษา ปีการศึกษา 2565 ในวันจันทร์ที่ 8 สิงหาคม 2565 ตั้งแต่เวลา 11.20 - 13.00 น. ณ ห้องนนทรี อาคารกองบริหารกิจการนิสิต

- ทุนอุดหนุนการศึกษา กองทุน "ผศ.พงษ์ภวัลย์ - นางศิริวรรณ ภัทรประภานันท์ (2551)" และ กองทุน "วิศวกรรมโยธาภาคพิเศษ (2) กพส. (2551)" ในมูลนิธิมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปี 2565
- ทุนฉลองสมโภชพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ
- ทุนการศึกษามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ส่วนกลาง) ประจำปีการศึกษา 2565

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม คุณณัฐกมล โทร.0968096932

atk0-t.jpg