ข่าววิทยาเขต

S__11264071.jpg

วันจันทร์ที่ 5 ธันวาคม 2565 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน นำโดย นายพีรภัทร ตามประดิษฐ์ ผู้อำนวยการกองบริการกิจการนิสิต พร้อมด้วยบุคลากรมหาวิทยาลัย เข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2565 โดยกิจกรรมประกอบด้วยพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล พิธีถวายพานพุ่มดอกไม้สด และพิธีถวายบังคม ณ วัดประชาราษฎร์บำรุง (วัดรางหมัน) ตำบลรางพิกุล อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม 

ลงข่าวโดย: นางสาวดวงนภา วนิชกุลพิทักษ์ 

ku-logo.jpg

ผังเส้นทางเดินรถ บริเวณงานเกษตรกำแพงแสน

เส้นทางเลี่ยงและลานจอดรถสำหรับนิสิตและบุคลากร