• Hall History
 • 11TMKU
 • KU
 • A099774100
 • 1200x500Openchatonwebt
 • 25622965 E949 4E6A B61D 11CCD517326E
 • BN21
 • Sos Kps 001 T
 • Hall History
 • 11TMKU
 • KU
 • A099774100
 • 1200x500Openchatonwebt
 • 25622965 E949 4E6A B61D 11CCD517326E
 • BN21
 • Sos Kps 001 T

ประกาศ
ปิดถนนสาย 11 วันที่ 11-17 พฤษภาคม พ.ศ. 2565
บริเวณแยกสนามตะกร้อเดิม(ข้างลานจอดรถอาคารบริหาร) ถึง แยกทางเข้าโรงยิม(สนามเปตอง)
เนื่องจากบริษัทวิวัฒน์พล เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด จะทำการวางท่อ คสล.
โครงการระบบบำบัดน้ำเสียและปรับปรุงท่อรวบรวมน้ำเสีย
ขออภัยในความไม่สะดวก

ข่าวประชาสัมพันธ์