ZZZ_2782.jpg

ZZZ 2782

วันอาทิตย์ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2567 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมกับ สมาคมนิสิตเก่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดโครงการเดิน-วิ่งการกุศล 4 วิทยาเขต ครั้งที่ 3 (KU RUN 3) / KU RUN วิ่งชมพูพันทิพย์ ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ซึ่งได้รับเกียรติจาก ฯพณฯ สุวัจน์ ลิปตพัลลภ อดีตรองนายกรัฐมนตรี ประธานที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ สมาคมนิสิตเก่า ม.เกษตรศาสตร์ ในพระบรมราชูปถัมภ์และประธานที่ปรึกษาโครงการ “เกษตรศาสตร์รวมใจ พาพ้นภัยโควิด-19” เป็นประธานพิธีเปิดงานโครงการ KU RUN ครั้งที่ 3 สนามที่ 4 / KU RUN วิ่งชมพูพันทิพย์ ในวันนี้โดยมี ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กล่าวต้อนรับ และ ดร.ไกร ตั้งสง่า อุปนายกสมาคมนิสิตเก่า ม.เกษตรศาสตร์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ กล่าวรายงาน สำหรับโครงการเดิน-วิ่งในสนามที่ 4 ได้มีการแบ่งระยะปล่อยตัวนักวิ่งตั้งแต่ ระยะ 21 กิโลเมตร ระยะ 10 กิโลเมตร ระยะ 5 กิโลเมตร และ ระยะ 2.5 กิโลเมตร ณ บริเวณสระพระพิรุณ 

ข่าว/ภาพ โดย: นางสาวดวงนภา วนิชกุลพิทักษ์

รูปภาพเพิ่มเติม: https://shorturl.asia/oHQd4 

 

PPP05896.jpg

PPP05896

วันจันทร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 09.00 น. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ได้จัดโครงการให้เลือดให้ชีวิต สปิริตชาว KU 2567 โดยมี นายอุกฤษฏ์ มนูจันทรัถ ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตกำแพงแสน ให้การต้อนรับคณะเหล่ากาชาดจังหวัดนครปฐม ซึ่งนำโดย นางวราภรณ์ เจริญศิริโชติ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครปฐม/ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดนครปฐม นางกัญจนา สร้อยอินทรากุล รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครปฐม สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดนครปฐม นายนรวีร์ ขันธหิรัญ นายอำเภอกำแพงแสน ปลัดอำเภอกำแพงแสน และนางสมพิศ ยืนนาน นายกเทศมนตรีตำบลกำแพงแสน ร่วมกับภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 4 จังหวัดราชบุรี จัดกิจกรรมบริจาคโลหิตตามโครงการให้เลือด ให้ชีวิต สปิริตชาว KU โดยเปิดให้บริจาคได้ตั้งแต่วันที่ 19-21 กุมภาพันธ์ 2567 ณ ห้องคอนเวนชั่น อาคารศูนย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม ซึ่งถือเป็นโครงการที่ดีเปิดโอกาสให้นิสิต บุคลากร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ได้ร่วมบริจาคโลหิตก่อให้เกิดความสุขของการเป็นผู้ให้ รู้จักการแบ่งปัน เสียสละ ช่วยเหลือสังคม เป็นต้น

ข่าว/ภาพ โดย: นางสาวดวงนภา วนิชกุลพิทักษ์