มก.กพส.ร่วมลงนามสัญญาการให้บริการรถจักรยานไฟฟ้า

noon1 1 2

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน นำโดย รองศาสตราจารย์ นายสัตวแพทย์ ดร.อนุชัย ภิญโญภูมิมินทร์ รองอธิการบดีวิทยาเขตกำแพงแสน พร้อมด้วย ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริการวิชาการและกิจการพิเศษฯ ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตกำแพงแสน และผู้อำนวยการกองบริหารทรัพย์สิน ร่วมลงนามสัญญาการให้บริการรถจักรยานไฟฟ้า บริษัท โกโก ทรานส์เทค จำกัด และเข้าร่วมรับฟังแผนการดำเนินการ เพื่อประโยชน์ของนิสิต และบุคลากรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแส