มก.กพส. มอบ "ต้นแบบนวัตกรรมแผ่นประคบเย็น" ให้แก่โรงพยาบาลกำแพงแสน

444458289 784646247183623 6980646878833301228 n

 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน นำโดย รองศาสตราจารย์ นายสัตวแพทย์ ดร.อนุชัย ภิญโญภูมิมินทร์ รองอธิการบดีวิทยาเขตกำแพงแสน พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.เชาว์ อินทร์ประสิทธิ์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน นายนิติรงค์ พงษ์พานิช ว่าที่หัวหน้าศูนย์เครื่องจักรกลการเกษตรแห่งชาติ และ ว่าที่ร้อยตรีพิสิษฐ์ อินทรวิรัตน์ วิศวกรการเกษตรชำนาญการ ศูนย์เครื่องจักรกลการเกษตรแห่งชาติ คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน มอบ "ต้นแบบนวัตกรรมแผ่นประคบเย็น" ให้แก่โรงพยาบาลกำแพงแสน ซึ่งรับมอบโดย นายแพทย์ ณัฏฐ์คเณศ คงคาเพชร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกำแพงแสน และ นายแพทย์ปวิทย์ ยวงเงิน หัวหน้ากลุ่มงานการแพทย์ ผู้เชี่ยวชาญด้านกระดูกและข้อ ซึ่งทางโรงพยาบาลจะได้นำไปทดลองใช้งานกับผู้ป่วยที่ได้รับการผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียมต่อไป ซึ่ง "ต้นแบบนวัตกรรมแผ่นประคบเย็น" นี้ ประดิษฐ์โดย ว่าที่ร้อยตรีพิสิษฐ์ อินทรวิรัตน์ วิศวกรการเกษตรชำนาญการ ศูนย์เครื่องจักรกลการเกษตรแห่งชาติ คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน โดยได้รับทุนสนับสนุนโครงการวิจัยมุ่งเป้าวิทยาเขตกำแพงแสน ประจำปี 2567 ในชื่อ โครงการการออกแบบและพัฒนาระบบทำความเย็นและอุปกรณ์ประคบเย็นสำหรับลดอาการปวดของผู้ป่วยหลังการผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียม