อธิการบดี มก.ต้อนรับนิสิตใหม่ KU84 ในโครงการก้าวแรกสู่ศาสตร์แห่งแผ่นดิน ประจำปีการศึกษา 2567 "PROUD to be KU"

N13 0723 Medium

 

ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กล่าวต้อนรับนิสิตใหม่ KU84 ในโครงการก้าวแรกสู่ศาสตร์แห่งแผ่นดิน ประจำปีการศึกษา 2567 "PROUD to be KU" เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 20 มิถุนายน 25667 ณ สนามกีฬากลาง 2 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน โดยมีผู้บริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมต้อนรับนิสิตใหม่ในครั้งนี้ และร่วมกิจกรรมก้าวแรกสู่อัตลักษณ์ IDKU


ติดตามภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่
https://kasets.art/8v6tSu