คณะเกษตร กำแพงแสน จัดกิจกรรม “ปลูกทุเรียนประจำรุ่น”

445574379 869709365192576 6717859149068315559 n

รองศาสตราจารย์ นายสัตวแพทย์ ดร.อนุชัย ภิญโญภูมิมินทร์ รองอธิการบดีวิทยาเขตกำแพงแสน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยสิทธิ์ ทองจู คณบดีคณะเกษตร กำแพงแสน นายมนตรี ตั้งไมตรีจิต นายกสมาคมนิสิตเก่าคณะเกษตร กำแพงแสน อาจารย์อาวุโส และศิษย์เก่า ชาว Aggie กำแพงแสน ร่วมกันทำกิจกรรม “ปลูกทุเรียนประจำรุ่น” ซึ่งเป็นกิจกรรมหนึ่งในงานสายใยน้องพี่ Aggie กำแพงแสน ครั้งที่ 9 ณ แปลงปลูกทุเรียน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน เมื่อวันเสาร์ที่ 1 มิถุนายน 2567
โครงการพัฒนาทุเรียนสายพันธุ์กำแพงแสน เป็นโครงการที่สมาคมนิสิตเก่าคณะเกษตร กำแพงแสน ร่วมกับ คณะเกษตร กำแพงแสน ทำการพัฒนาทุเรียนสายพันธุ์กำแพงแสน ด้วยวิธีการช่วยผสมเกสร (development of durian varieties by assisted pollination: DAP) เพื่อสร้างชื่อเสียงให้กับคณะเกษตร กำแพงแสน ทั้งยังได้ใช้ในการฝึกสอนนิสิตคณะเกษตร กำแพงแสน ให้ได้เรียนรู้วิธีการดูแล บำรุงรักษาต้นทุเรียน เป็นความรู้ติดตัวไปเมื่อจบการศึกษาอีกด้วยขอขอบคุณภาพจาก คณะเกษตร กำแพงแสน