มก.กพส. ร่วมต้อนรับผู้บริหารและเจ้าหน้าที่จากหอการค้าจังหวัดนครปฐม

S 203251716 0

รองศาสตราจารย์ นายสัตวแพทย์ ดร.อนุชัย ภิญโญภูมิมินทร์ รองอธิการบดีวิทยาเขตกำแพงแสน นำคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ร่วมต้อนรับผู้บริหารและเจ้าหน้าที่จากหอการค้าจังหวัดนครปฐม ในโอกาสมาประชุมเพื่อแสดงความคิดเห็นและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ภายใต้โครงการ "นครปฐมเมืองอาหารปลอดภัย ศูนย์กลาง นำครัวไทยสู่ครัวโลก" ณ ห้องรับรองร้าน IGEAR Cafe' & Innovation คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน เมื่อวันศุกร์ที่ 26 เมษายน 2567