มก.กพส.มอบรางวัลการประกวดก่อพระเจดีย์ทราย

noon 5255 2

  เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2567 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสนได้จัดการประชุมคณะกรรมการประจำวิทยาเขตกำแพงแสน โดยมี รศ.น.สพ.ดร.อนุชัย ภิญโญภูมิมินทร์ รองอธิการบดีวิทยาเขตกำแพงแสนเป็นประธานการประชุม โดยในโอกาสเดียวกันนี้ได้มีการมอบรางวัลการประกวดก่อพระเจดีย์ทราย ในงานสืบสานสงกรานต์ประจำปี 2567 ที่ผ่านมา

  ผลการประกวดประเภท ความคิดสร้างสรรค์

   รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 คณะเกษตร กำแพงแสน

   รางวัลชนะเลิศอันดับ 2 คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน

   รางวัลชนะเลิศอันดับ 3 คณะสัตวแพทย์ศาสตร์

  ผลการประกวดประเภท สวยงาม

   รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์

   รางวัลชนะเลิศอันดับ 2 สำนักงานวิทยาเขตกำแพงแสน

   รางวัลชนะเลิศอันดับ 3 คณะศิลปะศาสตร์และวิทยาศาสตร์

ในโอกาสเดียวกัน รองอธิการบดีวิทยาเขตกำแพงแสน ได้มอบข้าวไรซ์เบอร์รี่ซึ่งเป็นผลผลิตจากโครงการปลูกข้าววันแม่ เก็บเกี่ยววันพ่อให้กับผู้บริหารส่วนงานเพื่อนำไปแจกจ่ายให้กับอาจารย์และเจ้าหน้าที่ในส่วนงานต่างๆอีกด้วย