มูลนิธิหนึ่งน้ำใจ One Love Foundation เยี่ยมชมวิทยาเขตกำแพงแสน

209252 0

รองศาสตราจารย์ นายสัตวแพทย์ ดร. อนุชัย ภิญโญภูมิมินทร์ รองอธิการบดีวิทยาเขตกำแพงแสน พร้อมคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน และรองศาสตราจารย์ ดร. จุรีย์รัตน์ ลีสมิทธิ์ ผู้อำนวยการ ศูนย์ "หนึ่งใจ... ช่วยเหลือเกษตรกร" มูลนิธิมิราเคิล ออฟไลฟ์ ร่วมต้อนรับ คุณวิชัย ทองแตง ประธานมูลนิธิหนึ่งน้ำใจ One Love Foundation พร้อมด้วย คุณวัชราภรณ์ สุวินย์ชัย กรรมการ บ.TVD holding จำกัด (มหาชน) คุณธิติพันธ์ บุญมี กรรมการผู้จัดการบริษัท คิว บ็อคซ์ พอยท์ จำกัด และคุณวโรตม์ หน่อแก้วกรรมการผู้จัดการ บริษัท เรียล เซคเตอร์ แอนด์ โค จำกัด ในโอกาสเข้าเยี่ยมชม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ได้แก่ the Premium @KU Kasetation เกษตรอภิรมย์ Cafe และ ศูนย์วิทยาศาสตร์ข้าว เมื่อวันพุธที่ 24 เมษายน 2567