มก.กพส.ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสวันสถาปนาคณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน ครบรอบ 21 ปี

N13 5451 Small

รองศาสตราจารย์ นายสัตวแพทย์ ดร.อนุชัย ภิญโญภูมิมินทร์ รองอธิการบดีวิทยาเขตกำแพงแสน มอบช่อดอกไม้เพื่อแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ดร.เชาว์ อินทร์ประสิทธิ์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน และมอบโล่รางวัลแด่บุคคลภายนอกที่ให้การสนับสนุนทุนการศึกษาและสนับสนุนกิจกรรมคณะวิศวะกรรมศาสตร์ กำแพงแสน เนื่องในโอกาสวันสถาปนาคณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน ครบรอบ 21 ปี วันจันทร์ที่ 22 เมษายน 2567 ณ อาคารการเรียนการสอน (อาคาร 9) ชั้น 4 คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน