นายอำเภอกำแพงแสนเข้ารดน้ำ ขอพรรองอธิการบดีวิทยาเขตกำแพงแสน

 noon 8098 2

เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2567 รศ.น.สพ.ดร.อนุชัย ภิญโญภูมิมินทร์ รองอธิการบดีวิทยาเขตกำแพงแสน ได้ให้การต้อนรับนายอำเภอกำแพงแสน นายนรวีร์ ขันธหิรัญ และคณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่อำเภอกำแพงแสน เข้ารดน้ำขอพรรองอธิการบดีวิทยาเขตกำแพงแสน เนื่องในโอกาสวันสงกรานต์หรือวันปีใหม่ไทย