• หน้าแรก
  • ข่าว
  • ข่าววิทยาเขต
  • มก.กพส.ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านการบริหารจัดการขยะชุมชนกับเทศบาลตำบลกำแพงแสน

มก.กพส.ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านการบริหารจัดการขยะชุมชนกับเทศบาลตำบลกำแพงแสน

N13 3383 Small

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยตรี ดร.ศิริชัย ศรีพรหม ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหาร วิทยาเขตกำแพงแสน ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านการบริหารจัดการขยะ และพิธีเปิดงาน MOI Waste Bank Week มหาดไทยปักธงความสำเร็จ  1 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 1 ธนาคารขยะ" ณ เทศบาลตำบลกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม เมื่อวันพุธที่ 20 มีนาคม 2567 พร้อมทั้งร่วมต้อนรับ นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐมที่ได้เดินทางมาเป็นประธานในพิธีเปิดงานดังกล่าว และเยี่ยมชมนิทรรศการแสดงผลการดำเนินงานการขับเคลื่อนธนาคารขยะของเทศบาลตำบลกำแพงแสนด้วย