มก.กพส.จัดประชุมการจัดซื้อจัดจ้าง

Fi-16.jpg

 

เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2567 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ได้จัดโครงการประชุมจัดซื้อจัดจ้างตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างงบลงทุน เพื่อเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

 โดยมี ผศ.ดร.นุชนาถ มั่งคั่ง รองอธิการบดีฝ่ายการเงินและทรัพย์สิน เป็นประธานการประชุม โดยมี นายอุกฤษฎ์ มนูจันทรัถ ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตกำแพงแสน กล่าวรายงานการประชุม ซึ่งในการประชุมได้มีเจ้าหน้าที่ฝ่ายงานคลังและพัสดุจากหน่วยงานภายในวิทยาเขตกำแพงแสนเข้าร่วมเป็นจำนวนมาก