มก.กพส. จัดพิธีเปิด "เทศกาลชมพูพันธุ์ทิพย์บานสะพรั่งที่กำแพงแสน" ประจำปี 2567

 spouN13 1110 copy 04

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จัดพิธีเปิด "เทศกาลชมพูพันธุ์ทิพย์บานสะพรั่งที่กำแพงแสน" ประจำปี 2567 เมื่อวันจันทร์ที่ 4 มีนาคม 2567 ณ บริเวณถนนวัฒนาเสถียรสวัสดิ์ (หน้าโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน) โดย ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กล่าวต้อนรับและรายงานวัตถุประสงค์การจัดงาน และนางสาวอโรชา นันทมนตรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เป็นผู้กล่าวเปิดงาน ซึ่งได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร. วัฒนา เสถียรสวัสดิ์ อดีตรองอธิการบดีวิทยาเขตกำแพงแสน ได้เล่าถึงความเป็นมาและแนวคิดในการปลูกต้นชมพูพันธุ์ทิพย์ จากนั้นจึงร่วมเปิดงานและเยี่ยมชมบรรยากาศ.