• หน้าแรก
  • ข่าว
  • ข่าววิทยาเขต
  • คณะอนุกรรมาธิการกีฬาสู่ความเป็นเลิศระดับนานาชาติรวมทั้งกีฬาคนพิการ เยี่ยมชมการแข่งขัน”นนทรีเกมส์ 2567”

คณะอนุกรรมาธิการกีฬาสู่ความเป็นเลิศระดับนานาชาติรวมทั้งกีฬาคนพิการ เยี่ยมชมการแข่งขัน”นนทรีเกมส์ 2567”

 2 Feb2023 33

เมื่อวันที่  2 กุมภาพันธ์ 2567 รองศาสตราจารย์ น.สพ.ดร.อนุชัย ภิญโญภูมิมินทร์ รองอธิการบดีวิทยาเขตกำแพงแสน ให้การต้อนรับ พลเอกทวีป เนตรนิยม ประธานคณะอนุกรรมาธิการกีฬาสู่ความเป็นเลิศ และคณะอนุกรรมาธิการกีฬาสู่ความเป็นเลิศระดับนานาชาติรวมทั้งกีฬาคนพิการ ในคณะกรรมาธิการการกีฬาวุฒิสภา  ในโอกาสเยี่ยมชมศึกษาดูงาน การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทยครั้งที่ 49 “นนทรีเกมส์ 2567” เพื่อแลกเปลี่ยน การปรึกษาหารือร่วมกัน เพื่อพัฒนานักกีฬา ให้มีโอกาสเข้าร่วมการแข่งขัน แสดงความสามารถ โดยมุ่งเน้นความเป็นเลิศในการแข่งขันกีฬาทั้งระดับชาติและนานาชาติ  ณ ห้องประชุมวิชาการ อาคารศูนย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน