มก.กพส.ร่วมพิธีวางแจกันดอกไม้เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครบรอบ 81 ปี

425421501 839953691268616 6791372465670630928 n

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุกัญญา รัตนทับทิมทอง ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิจัย นวัตกรรม และวิเทศสัมพันธ์ วิทยาเขตกำแพงแสน นำคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ร่วมพิธีวางแจกันดอกไม้เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครบรอบ 81 ปี ณ อนุสาวรีย์สามบูรพาจารย์ เพื่อเป็นการระลึกถึงคุณูปการของบูรพาจารย์ผู้ก่อตั้งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คือ พระช่วงเกษตรศิลปการ (ช่วง โลจายะ) หลวงสุวรรณวาจกกสิกิจ (ทองดี เรศานนท์) และหลวงอิงคศรีกสิการ (อินทรี จันทรสถิตย์) และเฝ้ารับเสด็จฯ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ในโอกาสทรงวางพานพุ่มดอกไม้ และทรงบาตรพระสงฆ์จำนวน 20 รูป ณ หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พร้อมทั้งร่วมพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ ณ บริเวณรอบสระน้ำหอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน เมื่อวันศุกร์ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2567