• หน้าแรก
  • ข่าว
  • ข่าววิทยาเขต
  • มก.ร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้ประจำมหาวิทยาลัย ในแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทยครั้งที่ 49 "นนทรีเกมส์ 2567"

มก.ร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้ประจำมหาวิทยาลัย ในแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทยครั้งที่ 49 "นนทรีเกมส์ 2567"

IMG 3200 Small

ดร.ดำรงค์ ศรีพระราม รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร นำคณะผู้บริหารและนักกีฬาจากมหาวิทยาลัยที่เข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทยครั้งที่ 49 "นนทรีเกมส์ 2567" ร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้ประจำมหาวิทยาลัย ณ บริเวณสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน เมื่อวันเสาร์ที่ 27 มกราคม 2567 เพื่อเป็นที่ระลึกในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทยครั้งที่ 49 และเป็นกิจกรรมที่สร้างความเป็นกลางทางคาร์บอน (Carbon Neutrality) ด้วยการเพิ่มพื้นที่สีเขียว ช่วยให้เกิดการดูดซับปริมาณก๊าซเรือนกระจก (คาร์บอนเครดิตจากต้นไม้)ของประเทศมากขึ้น.