• หน้าแรก
  • ข่าว
  • ข่าววิทยาเขต
  • รองอธิการบดีวิทยาเขตกำแพงแสน ให้กำลังใจ นักกีฬา ในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 49 "นนทรีเกมส์ 2567"

รองอธิการบดีวิทยาเขตกำแพงแสน ให้กำลังใจ นักกีฬา ในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 49 "นนทรีเกมส์ 2567"

27PR 06

 เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2567 รองศาสตราจารย์ น.สพ.ดร.อนุชัย ภิญโญภูมิมินทร์ รองอธิการบดีวิทยาเขตกำแพงแสน  ได้ไปชม และให้กำลังใจ นักกีฬาในการแข่งขันกีฬาเทควันโด ระหว่าง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  vs  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ รุ่นไม่เกิน 46 กก. บุคคลหญิง ในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 49  "นนทรีเกมส์ 2567" เป็นวันแรก ณ สนามแข่งขัน ชั้นที่ 4 อาคารนวัตกรรมและเทคโนโลยีฯ คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา