รองอธิการบดีวิทยาเขตกำแพงแสน เปิดโครงการ KU sports science fair 2024

 11 49

เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2567 รองศาสตราจารย์ น.สพ.ดร.อนุชัย ภิญโญภูมิมินทร์ รองอธิการบดีวิทยาเขตกำแพงแสน ได้ไปเป็นประธานเปิดโครงการ KU sports science fair 2024 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการสนับสนุนกิจกรรมของคณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพให้กับนักกีฬาผู้ฝึกสอนผู้ตัดสินและผู้สนใจทั่วไปได้นำไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาศักยภาพนักกีฬาและใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างถูกต้องเหมาะสม โดยมี กภ.ดร อำพร ศรียาภัยคณบดีคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา กล่าวรายงาน โครงการนี้คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา ได้จัดโครงการ KU sport science fair 2014 ขึ้นระหว่างวันที่ 27 มกราคมถึงที่ 5 กุมภาพันธ์ 2561 นี้ ณ  ศูนย์วิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร์การกีฬา