มก.กพส.แถลงข่าวการจัดงานเกษตรกำแพงแสน ครั้งที่ 26

 12 137

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ได้จัดงานแถลงข่าวการจัดงานเกษตรกำแพงแสน ครั้งที่ 26 ประจำปี 2566 เมื่อวันอาทิตย์ที่ 12 พฤศจิกายน 2566 โดยมี ดร.กฤษณพงศ์ กีรติกร นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ดร.ดำรงค์ ศรีพระราม รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมกับ รองศาสตราจารย์ นายสัตวแพทย์ ดร.อนุชัย ภิญโญภูมิมินทร์ รองอธิการบดีวิทยาเขตกำแพงแสน แถลงข่าวการจัดงานเกษตรกำแพงแสน ครั้งที่ 26 ภายใต้คำขวัญ “เกษตรศาสตร์ กำแพงแสน ดินแดนแห่งนวัตกรรม มุ่งพัฒนาเกษตรไทย สู่เกษตรแนวใหม่ที่ยั่งยืน” ซึ่งในปีนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 1-11 ธันวาคม 2566 โดยภายในงานคณะผู้บริหารได้นำคณะผู้สื่อข่าว สื่อมวลชน ชมนิทรรศการที่จะจัดขึ้นในงานเกษตรกำแพงแสนปีนี้ พร้อมทั้งเชิญชวนประชาชนทั่วไปร่วมรับเสด็จ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารีน ในวันเปิดงานเกษตรกำแพงแสน ครั้งที่ 26 วันเสาร์ที่ 2 ธันวาคม 2566 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม

ข่าวโดย: นางสาวดวงนภา วนิชกุลพิทักษ์

 

รูปภาพเพิ่มเติม: ภาพงานสถาปนาและแถลงข่าวงานเกษตรกำแพงแสน ครั้งที่ 26