วันสถาปนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ครบรอบ 44 ปี

1 PR12 15

         วันอาทิตย์ที่ 12 พฤศจิกายน 2566 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ได้จัดงานวันสถาปนาวิทยาเขตกำแพงแสน ครบรอบ 44 ปี โดยตั้งแต่เช้ามีพิธีบวงสรวงองค์พระพิรุณ พิธีตักบาตรพระสงฆ์ 9 รูป พิธีวางพวงมาลา ณ อนุสาวรีย์หม่อมหลวงชูชาติ กำภู และต่อมาเป็นพิธีเปิดงานวันสถาปนาวิทยาเขตกาแพงแสน ครบรอบ 44 ปี ซึ่งในปีนี้ได้รับเกียรติจาก ดร.กฤษณพงศ์ กีรติกร นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กล่าวต้อนรับผู้ร่วมงาน ดร.ดำรงค์ ศรีพระราม รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ผู้แทนอธิการบดี กล่าวเปิดงานพร้อมทั้งให้เกียรติเป็นประธานมอบรางวัลแก่บุคลากรดีเด่น นิสิตดีเด่น ประจำปี 2566 และรองศาสตราจารย์ นายสัตวแพทย์ ดร.อนุชัย ภิญโญภูมิมินทร์ รองอธิการบดีวิทยาเขตกำแพงแสน กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์การจัดงานในครั้งนี้ ณ ห้องคอนเวนชั่น อาคารศูนย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม

ข่าวและภาพ โดย: นางสาวดวงนภา วนิชกุลพิทักษ์ 

รูปภาพทั้งหมด: งานสถาปนาวิทยาเขตกำแพงแสน ครบรอบ 44 ปี

รูปภาพทั้งหมด: ภาพงานสถาปนาและแถลงข่าว 66