มก.กพส. ร่วมพิธีถวายพระกฐินพระราชทาน มก. ประจำปี 2566

DSC03003

วันศุกร์ที่ 10 พฤศจิกายน 2566 เวลา 10.00 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานผ้ากฐินให้มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ น้อมนำไปถวายพระสงฆ์จำพรรษาถ้วนไตรมาส ณ วัดบางกระเบา พระอารามหลวงชั้นตรี ตำบลบางกระเบา อำเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี ซึ่งมี ดร.ดำรงค์ ศรีพระราม รองอธิการบดีฝ่ายบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ผู้แทนอธิการบดี เป็นประธานในพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2566 ทั้งนี้ในส่วนของวิทยาเขตกำแพงแสนมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยตรี ดร.ศิริชัย ศรีพรหม ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหาร วิทยาเขตกำแพงแสน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรและนิสิต เข้าร่วมพิธีทอดผ้าพระกฐินฯ โดยมีจำนวนจตุปัจจัยสมทบในพระกฐินพระราชทานจำนวนทั้งสิ้น 2,080,880 บาท

ข่าวและภาพ โดย: นางสาวดวงนภา วนิชกุลพิทักษ์