• หน้าแรก
  • ข่าว
  • ข่าววิทยาเขต
  • มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กพส.จัดโครงการบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกฯ ณ โรงเรียนวัดสระสี่มุม

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กพส.จัดโครงการบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกฯ ณ โรงเรียนวัดสระสี่มุม

 4SEP23 10

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน โดยกองบริหารการกีฬา ท่องเที่ยวและศิลปวัฒนธรรม สำนักงานวิทยาเขตกำแพงแสน จัดโครงการบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกและชุมชนเมืองกำแพงแสน และโครงการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์การส่งเสริมและพัฒนากีฬา เมื่อวันจันทร์ที่ 4 กันยายน 2566 ณ โรงเรียนวัดสระสี่มุม โดยมี นายอุกฤษฏ์ มนูจันทรัถ ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตกำแพงแสน กล่าวเปิดโครงการฯ ซึ่งกิจกรรมในโครงการ ได้แก่  “กิจกรรม Active Dance in School”  โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นันทวัน เทียนแก้ว รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา, การแลกเปลี่ยนความรู้ ถามตอบ “เรื่อง การเลี้ยงกุ้งในพื้นที่น้ำจืดอย่างยั่งยืน” โดย นายณัฐพงษ์ ปานขาว หัวหน้าสถานีวิจัยประมงกำแพงแสน, การแลกเปลี่ยนความรู้ ถามตอบ “เรื่อง การเพาะเห็ด สร้างอาชีพ” โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิรันดร์ ยิ่งยวด หัวหน้าภาควิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และชุมชน คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์  และกิจกรรมฐานการเรียนรู้ ด้านกีฬา วัฒนธรรม และการศึกษา (Sport, Culture and Education Games Playing)” โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นันทวัน เทียนแก้ว รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา โดยมีผู้นำชุมชม ประชาชน ของตำบลสระสี่มุมและนักเรียน ให้ความสนใจและเข้าร่วมกิจกรรมจำนวนมาก