มก.กพส. แสดงความยินดีเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ครบรอบ 30 ปี

 DSC 0252 0 3

วันพฤหัสบดีที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2566 รองศาสตราจารย์ น.สพ.ดร.อนุชัย ภิญโญภูมิมินทร์ รองอธิการบดีวิทยาเขตกำแพงแสน พร้อมด้วยคณะผู้บริหารวิทยาเขตกำแพงแสน ร่วมแสดงความยินดี กับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิพงษ์ ศิลปวิศาล คณบดีคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ครบรอบ 30 ปี ณ บริเวณโถงอาคาร 9 ชั้น 1 ซึ่งในช่วงเช้าเป็นพิธีสงฆ์คณะผู้บริหารร่วมตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระสงฆ์จำนวน 10 รูป พิธีพราหมณ์ โดยพราหมณ์คีษณุพันธ์ รังสิพราหมณกุล จากเทวสถานโบสถ์พราหมณ์ และต่อมาเป็นพิธีเปิดงานวันคล้ายวันสถาปนาคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ครบรอบ 30 ปี และพิธีมอบรางวัลบุคลากรดีเด่น และนิสิตเก่าดีเด่น ประจำปี 2566 และในช่วงสายเป็นพิธีเจริญพระพุทธมนต์ พิธีทำบุญทักษณุปทานให้แก่ผู้บริหาร บุคลากร และนิสิตคณะที่ล่วงลับไปแล้ว พร้อมทั้งร่วมถวายภัตตาหารเพล ไทยธรรมพระสงฆ์ และสุดท้ายเป็นพิธีปาฐกถาธรรม