มก.กพส.ร่วมแสดงความยินดีงานวันสถาปนาวิทยาเขตศรีราชา ปีที่ 28 ประจำปี 2566

DSC00614

เมื่อวันศุกร์ที่ 25 สิงหาคม 2566 นายอุกฤษฏ์ มนูจันทรัถ ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตกำแพงแสน ผู้แทนจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ร่วมแสดงความยินดีกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา เนื่องในโอกาสครบรอบปีที่ 28 ประจำปี 2566 โดยมี ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กล่าวเปิดงาน และ ผศ.น.สพ.ดร.เสรี กุญแจนาค รองอธิการบดีวิทยาเขตศรีราชา กล่าวรายงาน ซึ่งจัดงานภายใต้แนวคิดนวัตกรรมอัจฉริยะเพื่อสังคมที่ยั่งยืน (Smart innovation for sustainable society) โดยภายในงานมีกิจกรรมเสวนาวิชาการนานาชาติ นิทรรศการแสดงผลงานนวัตกรรมของคณะวิชา และการออกร้านของชุมชน ณ ห้องประชุม ชั้น 8 อาคาร 28 อาคารอเนกประสงค์และการประชุม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา

ข่าว/ภาพ โดย: นางสาวดวงนภา วนิชกุลพิทักษ์