• หน้าแรก
  • ข่าว
  • ข่าววิทยาเขต
  • มก.กพส. ร่วมนำเสนอผลงานในโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชนุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ครั้งที่ 3

มก.กพส. ร่วมนำเสนอผลงานในโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชนุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ครั้งที่ 3

N13 1149

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน เข้าร่วมจัดแสดงนิทรรศการและนำเสนอผลิตภัณฑ์ ผลงานวิจัยของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชนุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ครั้งที่ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ณ โรงเรียนบ้านอ้อกระทิง ตำบลห้วยขวาง อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม เมื่อวันพุธที่ 24 พฤษภาคม 2566 โดยได้รับเกียรติจาก นายกองเอก พงศธร ศิริสาคร รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เป็นประธานในพิธีและเยี่ยมชม นิทรรศการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ในครั้งนี้อีกด้วย.

ชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่