กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้พิการร่วมหารือความร่วมมือกับมก.กพส.

  เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2566 รองศาสตราจารย์ นายสัตวแพทย์ ดร.อนุชัย ภิญโญภูมิมินทร์ รองอธิการบดีวิทยาเขตกำแพงแสน และคณะผู้บริหารวิทยาเขตกำแพงแสนรวมถึงผู้บริหารคณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน ได้ให้การต้อนรับ คณะผู้แทนจากกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้พิการ เพื่อหารือความร่วมมือระหว่างหน่วยงานของรัฐเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้พิการให้สามารถดำเนินชีวิตได้อย่างมีความสุขอีกด้วย