• หน้าแรก
  • ข่าว
  • ข่าววิทยาเขต
  • มก.กพส.จัดกิจกรรม Road Show ครั้งที่ 2 ภายใต้โครงการ “สนับสนุนการพัฒนาต้นแบบเพื่อขยายผลการสร้างเสริมสุขภาพและคุณภาพชีวิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กำแพงแสนและเครือข่าย” ณ วิทยาเขตศรีราชา

มก.กพส.จัดกิจกรรม Road Show ครั้งที่ 2 ภายใต้โครงการ “สนับสนุนการพัฒนาต้นแบบเพื่อขยายผลการสร้างเสริมสุขภาพและคุณภาพชีวิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กำแพงแสนและเครือข่าย” ณ วิทยาเขตศรีราชา

IMG 3068

 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการเสริมสร้างสุขภาพ(สสส.) ให้จัดทำโครงการ “สนับสนุนการพัฒนาต้นแบบเพื่อขยายผลการสร้างเสริมสุขภาพและคุณภาพชีวิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กำแพงแสนและเครือข่าย” โดยได้จัดกิจกรรม Road Show ครั้งที่ 2 เมื่อวันศุกร์ที่ 19 พฤษภาคม 2566 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา จังหวัดชลบุรี เพื่อนำเสนอผลการดำเนินงานของโครงการฯ ส่งเสริมกิจกรรมการเสริมสร้างสุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดี สร้างความรู้ความเข้าใจให้กับนิสิตและบุคลากร สร้างความตระหนัก การกระจายความรู้ สนับสนุนการดำเนินงานพัฒนาสุขภาวะองค์กรอย่างเป็นรูปธรรม เพื่อเสริมสร้างความสุขอย่างยั่งยืน ให้แก่ผู้บริหาร อาจารย์ที่ปรึกษานิสิต บุคลากร ผู้นำนิสิต ของ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา จำนวน 50 คน โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริชัย ศรีพรหม ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหาร วิทยาเขตกำแพงแสน เป็นผู้กล่าวรายงานการจัดกิจกรรม และผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายสัตวแพทย์ ดร.เสรี กุญแจนาค รองอธิการบดีวิทยาเขตศรีราชา เป็นประธานเปิดกิจกรรมในครั้งนี้.

View the embedded image gallery online at:
https://kps.ku.ac.th/v8/index.php/th/news-all/kps-news/2675-%E0%B8%A1%E0%B8%81-%E0%B8%81%E0%B8%9E%E0%B8%AA-%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1-road-show-%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%87%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88-2-%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B9%83%E0%B8%95%E0%B9%89%E0%B9%82%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3-%E2%80%9C%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B8%B8%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%92%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B9%81%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%82%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%9C%E0%B8%A5%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%A1%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%82%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%84%E0%B8%B8%E0%B8%93%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%95-%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%81%E0%B8%B3%E0%B9%81%E0%B8%9E%E0%B8%87%E0%B9%81%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%82%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E2%80%9D-%E0%B8%93-%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%95%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%B2#sigProIdf11a50602e