พิธีมอบรางวัลและปิดการแข่งขันกีฬาบุคลากรภายในประจำปี 2566

 N13 9711

 

รองศาสตราจารย์ นายสัตวแพทย์ ดร.อนุชัย ภิญโญภูมิมินทร์ รองอธิการบดีวิทยาเขตกำแพงแสน กล่าวขอบคุณบุคลากรในพิธีปิดการแข่งขันกีฬาบุคลากรภายในประจำปี 2566 และร่วมมอบถ้วยรางวัลให้แก่ผู้ชนะในการแข่งขันกีฬาต่างๆ เมื่อวันพุธที่ 10 พฤษภาคม 2566 ณ ห้องคอนเวนชั่น อาคารศูนยฺมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน สำหรับการแข่งขันกีฬาบุคลากรภายในประจำปี 2566 ได้ดำเนินการแข่งขันกีฬา จำนวนทั้งสิ้น 16 ชนิดกีฬา มาตั้งแต่วันที่ 24 เมษายน ถึง 10 พฤษภาคม 2566 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน.

รับชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่
https://o365ku-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/sarum_k_live_ku_th/EtrsRku-8UBEgIFA7jeAGkwBV6Mqiz4obCXttGt8HDbGsA?e=1PPY0V