บริษัท CP ALL หาแนวทางความร่วมมือกับ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กพส.

CPall KU 17 11

เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2566 บริษัท ซีฑ๊ออลล์ จำกัด (มหาชน) โดย นายวิเชียร สุทธิมีชัย รองผู้ช่วยฝ่ายฝึกอบรมดับเพลิงและฝีกซ้อมอพยพหนีไฟ และคณะ ได้มาหาแนวทางความร่วมมือ กับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน การจัดโครงการและกิจกรรม ได้แก่

  1. โครงการฝึกอบรม หลักสูตร การฝึกซ้อมดับเพลิง และฝีกอพยพหนีไฟสำหรับชุมชน เพื่อให้ความรู้ ทักษะการป้องกันและระงับอัคคีภัยในชุมชน มีการฝึกซ้อมอย่างมีระบบ และสร้างความสัมพันธ์อันดี ระหว่างประชาชนในชุมชน และหน่วยงานราชการที่ให้ความช่วยเหลือชุมชนต่อร้านเซเว่นอีเลฟเว่น
  2. โครงการ ชุมชนรักหมา เพื่อดูแล และลดจำนวนสุนัขจรจัดในชุมชน โดยขอความร่วมมือทีมสัตวแพทยให้บริการทำหมัน ฉีดยากำจัดเห็บหมัด และฉีดวัคซีนพิษสุนัขบ้าในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
  3. กิจการปั่นจักรยาน เพื่อส่งเสริมการออกกำลังกาย และสร้างเสริม สุขภาพ

โดย รองศาสตราจารย์ นายสัตวแพทย์ ดร.อนุชัย ภิญโญภูมิมินทร์ รองอธิการบดีวิทยาเขตกำแพงแสน และทีมผู้บริหาร ให้การต้อนรับ และยินดีให้ความร่วมมือในทุกๆ ด้านกับบริษัท เพื่อจะเป็นการสร้างเสริมสัมพันธภาพ ก่อให้เกิดประโยชน์แก่นิสิต และชุมชนต่อไป ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารชูชาติ กำภู มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

View the embedded image gallery online at:
https://kps.ku.ac.th/v8/index.php/th/news-all/kps-news/2560-%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD-cp-all-%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD-%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD-%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD#sigProIdf811a8fa5c