โครงการเดิน-วิ่ง 80 ปี (80th KU RUN) เพื่อโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

DSC05120

วันอาทิตย์ที่ 15 มกราคม 2566 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมกับ สมาคมนิสิตเก่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้จัดงานเดิน –วิ่ง 80 ปี มก. (80th KU RUN) โดยมี นายสุวัจน์ ลิปตพัลลภ นิสิตเก่า KU 33 อดีตรองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิดโครงการเดิน - วิ่ง 80 ปี มก. (80th KU RUN) ร่วมด้วย ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์ นิสิตเก่า KU 46 อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ที่ปรึกษาคณะกรรมการอำนวยการโครงการเดิน - วิ่ง 80 ปี มก. (80th KU RUN) และนางโสภาวรรณ มงคลธรรมากุล นิสิตเก่า KU 36 นายกสมาคมนิสิตเก่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประธานคณะกรรมการอำนวยการโครงการเดิน-วิ่ง 80 ปี มก. (80th KU RUN) ทั้งนี้มี นายสิทธิพล ภู่สมบุญ นิสิตเก่า KU 39 อุปนายกสมาคมนิสิตเก่าฯ ประธานคณะกรรมการดำเนินการโครงการ เดิน-วิ่ง 80 ปี มก. (80th KU RUN) พร้อมด้วย กรรมการบริหารสมาคมนิสิตเก่า ฯ คณะกรรมการโครงการ ฯ คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และ นิสิตเก่า มก. ดร.ตระการ (ต้น) พันธุมเลิศรุจี ร่วมงานในงานวันดังกล่าวด้วย

ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน นำโดย รองศาสตราจารย์ นายสัตวแพทย์ ดร.อนุชัย ภิญโญภูมิมินทร์ รองอธิการบดีวิทยาเขตกำแพงแสน พร้อมด้วยคณะผู้บริหารวิทยาเขตกำแพงแสน เปิดกิจกรรมงานเดิน - วิ่ง 80 ปี มก. (80th KU RUN) ของวิทยาเขตกำแพงแสน ณ บริเวณสระพระพิรุณ โดยมี นักเรียน นิสิต อาจารย์ เจ้าหน้าที่ ศิษย์เก่า มก. และประชาชนเข้าร่วมเป็นจำนวนมากในวันนี้

ซึ่งรูปแบบกิจกรรม KU RUN เดิน - วิ่ง 80 ปี มก. จะไม่มีการแข่งขัน แพ้ หรือ ชนะ เน้นการมีส่วนร่วม การแสดงออกถึงความรักความสามัคคี การแสดงพลังของชาวเกษตรศาสตร์ และประชาชน เริ่มเวลา 06.30 น. พร้อมกันในทุกสนามของวิทยาเขตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และสนามในแต่ละจังหวัดเครือข่ายนิสิตเก่าทั่วประเทศระยะทาง 4.80 กิโลเมตร จุดเด่นของโครงการนอกจากการแสดงพลังความรักและความสามัคคี และส่งเสริมการออกกำลังกายแล้ว ยังมีกิจกรรมการแชร์ภาพถ่าย ณ จุดเช็คอิน และ Backdrop ตามจุดต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ เพื่อเป็นการรำลึกความหลังในธีม 80 ปี มก. รวมถึงมีระบบถ่ายทอดสดสำหรับนักวิ่ง Virtual run เพื่อให้บุคลากร นิสิตเก่า นิสิตปัจจุบัน ได้มีส่วนร่วมในการเดิน–วิ่ง ไปพร้อมๆ กับนักวิ่ง ณ สนามวิ่งวิทยาเขตต่าง ๆ ค่าสมัคร นิสิตเก่า บุคลากร ประชาชนทั่วไปคนละ 480 บาท นิสิตปัจจุบัน ของ มก.ไม่เสียค่าสมัคร และสามารถนับเป็นชั่วโมงกิจกรรมบันทึกในใบทรานสคริปต์กิจกรรมได้ ผู้สมัครทุกคนจะได้รับเสื้อที่ระลึก และ เหรียญที่ระลึกที่มีตราสัญลักษณ์ 80 ปี มก. 

 
 การ share รูปและการค้นหารูปถ่ายด้วยใบหน้า
  • ผู้เดิน-วิ่งทุกท่าน สามารถ upload รูปถ่ายเพื่อ share ในอัลบั้มภาพ บนเว็บไซต์ https://80thkurun.ku.ac.th/album ได้ โดยใช้ account ที่ได้สมัครไว้แล้วกับเว็บไซต์ ระบบสามารถ upload รูปได้ครั้งละไม่เกิน 10 รูป
  • ผู้เดิน-วิ่งทุกท่าน สามารถเข้าชมภาพการวิ่งและภาพที่ได้ share ในอัลบั้ม ผ่านเว็บไซต์ https://80thkurun.ku.ac.th/album
  • ผู้เดิน-วิ่งทุกท่าน สามารถค้นหารูปถ่ายงานวิ่งที่มีรูปของท่านในอัลบั้มรูปด้วยใบหน้าทางเว็บไซต์ https://80thkurun.ku.ac.th/album
  • ถ่ายรูปใบหน้าของท่านด้วยกล้องหน้าของโทรศัพท์มือถือ เพื่อใช้ค้นหา หรือ upload ภาพถ่ายที่มีแต่ใบหน้าของท่านเพื่อค้นหา

ข่าว/ภาพ โดย: นางสาวดวงนภา วนิชกุลพิทักษ์ 

รูปภาพเพิ่มเติม:  https://o365ku-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/duangnapha_wa_live_ku_th/Eu8tWP9VC7pGg5rXBZxWuQUBrZNFxuwwynACxi9ILnGHoA?e=gbuPvz