การประกวด "ธิดาเกษตรกำแพงแสน" ในงานเกษตรกำแพงแสน ประจำปี พ.ศ. 2565

เมื่อวันศุกร์ที่ 9 ธันวาคม 2565 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ได้จัดการประกวดธิดาเกษตรกำแพงแสน ในงานเกษตรกำแพงแสน ประจำปี พ.ศ. 2565 ณ เวทีกลางงานเกษตรกำแพงแสน โดยในปีนี้มีผู้เข้าร่วมการประกวดธิดาเกษตรกำแพงแสน จำนวน 13 คน ซึ่งมีผู้ได้รับรางวัลประเภทต่างๆ ดังนี้

  • น.ส.พัทธ์ธีรา กว้างเรืองฤทัย คณะเกษตร ได้รับตำแหน่ง ธิดาเกษตรกำแพงแสน ประจำปี 65 
  • น.ส.ภัทรนันทน์ ศรีสุข คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ได้รับตำแหน่ง รองชนะเลิศอันดับที่ 1 
  • น.ส.ปิยธิดา บาส โรงเรียนสาธิตฯ ได้รับตำแหน่ง รองชนะเลิศอันดับที่ 2 
  • น.ส.ธนัญญา ป้อมสกุล โรงเรียนสาธิตฯ ได้รับ 2 รางวัล ได้แก่ รางวัลขวัญใจสื่อมวลชน และ รางวัลขวัญใจกำแพงแสน

ลงข่าวโดย: นางสาวดวงนภา วนิชกุลพิทักษ์ 

View the embedded image gallery online at:
https://kps.ku.ac.th/v8/index.php/th/news-all/kps-news/2530-%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD-%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD-%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD-%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD-%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD-%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD-2565#sigProIdd36250be0e

รูปภาพเพิ่มเติม: https://o365ku-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/duangnapha_wa_live_ku_th/Eu0VhPvSsENJpR87IFt-X80BGbiImWmMwEcgBKjPVMKgUQ?e=kA26wU