มก.กพส. จัดพิธีบรรจุพระบรมสารีริกธาตุและสมโภชวิหาร ณ พุทธอุทยานเกษตร กำแพงแสน

 IMG 5711ห

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จัดพิธีบรรจุพระบรมสารีริกธาตุและสมโภชวิหาร เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 6 ตุลาคม 2565 ณ พุทธอุทยานเกษตร กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ซึ่งได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ ดร.วัฒนา เสถียรสวัสดิ์ อดีตรองอธิการบดีวิทยาเขตกำแพงแสน ท่านแรก เป็นประธานในพิธี โดย รองศาสตราจารย์ นายสัตวแพทย์ ดร.อนุชัย ภิญโญภูมิมินทร์ รองอธิการบดีวิทยาเขตกำแพงแสน นำคณะผู้บริหารวิทยาเขตกำแพงแสน พร้อมด้วยบุคลากร และผู้ร่วมพิธี อัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุเคลื่อนรอบสระพระพิรุณ จากนั้นจึงประดิษฐาน ณ บริเวณพิธีการ จากนั้นประธานในพิธีจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย ศาสนพิธีกรสงฆ์อาราธนาศีล ๕ พระสงฆ์ให้ศีล ประธานสงฆ์บรรจุพระบรมสารีริกธาตุที่พระเศียรพระประธาน (พระพุทธพิพิธธรรมวิสุทธิ์) คณะสงฆ์เจริญชัยมงคลคาถา ถวายเครื่องไทยธรรม แด่คณะสงฆ์ คณะสงฆ์ อนุโมทนา ประพรมน้ำพระพุทธมนต์ เป็นอันเสร็จพิธี.

ติดตามภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่ https://o365ku-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/sarum_k_live_ku_th/EgvgPBHsdSJBn9PVY6Lj5YEBqCkT1vnneFaPjGYII8NQ4Q?e=0Auhz7