โครงการก้าวแรกสู่ศาสตร์แห่งแผ่นดิน ประจำปีการศึกษา 2565

 
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 23 มิถุนายน 2565 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ได้จัดโครงการก้าวแรกสู่ศาสตร์แห่งแผ่นดิน ประจำปีการศึกษา 2565 โดยมี ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นประธานเปิด ร่วมร้องเพลงสอนนิสิตเต้นเพลง IDKU และกล่าวต้อนรับนิสิตนนทรีช่อใหม่ KU 82 พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ น.สพ.ดร.อนุชัย ภิญโญภูมินทร์ รองอธิการบดีวิทยาเขตกำแพงแสน คณะผู้บริหารวิทยาเขตกำแพงแสน คณบดี และคณาจารย์จากคณะต่างๆ ซึ่งกิจกรรมเริ่มตั้งแต่เวลา 16.00-21.00 น. โดยนิสิตชั้นปีที่1 รวมตัวกันบริเวณสนามกีฬากลาง 1 และเข้าสู่กิจกรรมพี่สอนน้องร้องเพลงเต้น IDKU พร้อมทั้งทำกิจกรรมตามฐานต่างๆ เพื่อสอดแทรกความรู้ความเข้าใจแก่นิสิตเตรียมพร้อมเข้าสู่รั้วมหาวิทยาลัย ต่อมาเป็นกิจกรรม Mini-Talk กับ เอ๊ะ จิรากร สมพิทักษ์ ศิษย์เก่า KU 55 และปิดท้ายด้วย Mini-Concert เอ๊ะ จิรากร สมพิทักษ์
 
รูปภาพเพิ่มเติม: 2565 06 23 Proud to be ku 82