• หน้าแรก
  • ข่าว
  • ข่าววิทยาเขต
  • มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กพส.เข้าร่วมกิจกรรมการเดินรถโดยสารประจำทาง รถตู้มินิบัส สาย 966 ม.เกษตรศาสตร์กำแพงแสน- หมอชิต2

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กพส.เข้าร่วมกิจกรรมการเดินรถโดยสารประจำทาง รถตู้มินิบัส สาย 966 ม.เกษตรศาสตร์กำแพงแสน- หมอชิต2

20 22

เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2564 รองศาสตราจารย์ นายสัตวแพทย์ ดร.อนุชัย ภิญโญภูมิมินทร์ รองอธิการบดีวิทยาเขตกำแพงแสน ได้มอบหมายให้ ผศ.ดร.ศิริชัย ศรีพรหม ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหาร วิทยาเขตกำแพงแสน  และนายศักดิเดช อุบลสิงห์  ผู้อำนวยการกองบริหารทั่วไป เข้าร่วมตรวจความพร้อม กิจกรรมการเดินรถโดยสารประจำทาง รถตู้มินิบัส สาย 966 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กำแพงแสน- หมอชิต2 โดยมี ตัวแทนสำนักงานขนส่งจังหวัดนครปฐม เจ้าหน้าตำรวจ สถานีตำรวจภูธรอำเภอกำแพงแสน หัวหน้าหน่วยงานของมหาวิทยาลัย พนักงานงานขับรถโดยสาร เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ โดยผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหาร วิทยาเขตกำแพงแสน  สำนักงานขนส่งจังหวัดนครปฐม และเจ้าหน้าที่ตำรวจ ให้คำแนะนำและกำชับให้ผู้ประกอบการขนส่งและผู้ประจำรถให้ ปฏิบัติตามกฎจราจร  และดำเนินการตามมาตรการเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของกรมการขนส่งทางบก จังหวัดนครปฐม อย่างเคร่งครัด ณ ท่ารถตู้โดยสารประจำทาง หน้าอาคารการเรียนรู้  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน