สำนักงานวิทยาเขตกำแพงแสน จัดงานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2564

8Ap21 46

เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2564 สำนักงานวิทยาเขตกำแพงแสน ได้จัดงานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2564 โดยมี ผศ.ว่าที่ร้อยตรี ดร.ศิริชัย ศรีพรหม ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหาร วิทยาเขตกำแพงแสน และนายอนิรุธ สุขจิตต์  อดีตผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตกำแพงแสน กล่าวอวยพรเนื่องในวันสงกรานต์ ปี2564  กิจกรรมประกอบไปด้วย รับชมวีดีทัศน์ คำอวยพรจากอดีตผู้บริหาร ผู้อาวุโส จากส่วนงานของมหาวิทยาลัย  สรงน้ำพระพุทธรูป สรงน้ำพระพิรุณ สรงน้ำรูปปั้น หม่อมหลวงชูชาติ กำภู รดน้ำขอพรผู้อาวุโส และผู้บริหาร โดยมี หัวหน้าส่วนงาน และบุคลากร ของมหาวิทยาลัยร่วมงาน  ณ ลานอเนกประสงค์ อาคารศูนย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน