ความสำเร็จในการผ่าตัดนิ่วอุดตันทางเดินปัสสาวะในช้างเป็นครั้งที่สองของโลก

วันศุกร์ที่ 2 เมษายน 2564 เวลา 10.45 น. รองศาสตราจารย์ นายสัตวแพทย์ ดร.อนุชัย ภิญโญภูมิมินทร์ รองอธิการบดีวิทยาเขตกำแพงแสน พร้อมด้วยคณะผู้บริหารคณะสัตวแทยศาสตร์ ร่วมแถลงข่าวความสำเร็จในการผ่าตัดรักษานิ่วอุดตันทางเดินปัสสาวะในช้างเป็นครั้งที่สองของโลก โดยทีมงานรักษาช้างพังสายทองที่มาแถลงข่าววันนี้ ประกอบด้วย
* รศ.น.สพ.ดร.นิกร ทองทิพย์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
* อ.สพ.ญ.ดร.สุภาเพ็ญ ศรีพิบูลย์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
* ผศ.น.สพ.ดร.วีรพงศ์ ตั้งจิตเจริญ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ซึ่งพังสายทอง ช้างเพศเมีย อายุประมาณ 50 ปี ถูกส่งตัวเข้ารับการรักษาที่หน่วยสัตว์ป่า โรงพยาบาลสัตว์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กำแพงแสน จ.นครปฐม เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2564 ด้วยอาการปวดเกร็งช่องท้อง ซึม และไม่กินอาหาร จากการซักประวัติ พบว่าช้างมีประวัติปัสสาวะกระปิดกระปอย ปวดเกร็งช่องท้องเป็นระยะ และมีประวัติกินน้ำจากแหล่งน้ำมีที่ปริมาณหินปูนสูง นอกเหนือจากนี้จากการตรวจร่างกายเพิ่มเติม ด้วยการอัลตร้าซาวน์ผ่านทวารหนักพบก้อนนิ่วภายในกระเพาะปัสสาวะ และการส่องกล้องผ่านทางท่อปัสสาวะพบก้อนนิ่วอุดตันอยู่ภายในท่อทางเดินปัสสาวะ ร่วมกับช้างไม่สามารถปัสสาวะได้ และมีค่าเลือดที่บ่งบอกการเสียหายของไตสูงกว่าปกติถึง 3-4 เท่า ด้วยเหตุนี้ทางทีมสัตวแพทย์จึงตัดสินใจทำการผ่าตัดนิ่วที่อุดตันทางเดินปัสสาวะในวันที่ 30 มีนาคม 2564 ณ อาคารคลินิกสุขภาพช้างและสัตว์ป่า คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน