• หน้าแรก
  • ข่าว
  • ข่าววิทยาเขต
  • มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กพส.จัดกิจกรรมลงนามถวายพระพรฯ และพิธีถวายราชสดุดีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2564

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กพส.จัดกิจกรรมลงนามถวายพระพรฯ และพิธีถวายราชสดุดีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2564

2apil64 088

เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2564 รองศาสตราจารย์ นายสัตวแพทย์ ดร.อนุชัย ภิญโญภูมิมินทร์ รองอธิการบดีวิทยาเขตกำแพงแสน พร้อมคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน คณบดี ผู้อำนวยการ อาจารย์ บุคลากร และนิสิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ได้ร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมายุ 66 พรรษา วันคล้ายวันพระราชสมภพ วันที่ 2 เมษายน 2564 และกิจกรรมพิธีถวายราชสดุดีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ประจำปี 2564 โดยมี คณบดี ผู้อำนวยการสำนัก และคณะผู้บริหารวิทยาเขตกำแพงแสน ถวายพานพุ่มดอกไม้สด รองอธิการบดีวิทยาเขตกำแพงแสน เป็นประธานเปิดกรวยกระทงดอกไม้สดหน้าพระฉายาลักษณ์  และเป็นประธานกล่าวถวายราชสดุดี และบันทึกภาพหน้าพระฉายาลักษณ์ ณ อาคารศูนย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน