• หน้าแรก
  • ข่าว
  • ข่าววิทยาเขต
  • ม.เกษตร กพส. ต้อนรับคณะศึกษาดูงานด้านประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

ม.เกษตร กพส. ต้อนรับคณะศึกษาดูงานด้านประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

      วันจันทร์ที่ 24 สิงหาคม 2563 เวลา 09.00 น. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน นำโดย นายวิโรจน์ ทองสุพรรณ ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตกำแพงแสน ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานด้านประกันคุณภาพการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ซึ่งมุ่งเน้นแนวทางการดำเนินการเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (Education Criteria for Performance Excellence: EdPEx) มหาวิทยาลัยในกลุ่มภาครัฐและมหาวิทยาลัยราชภัฏ เพื่อให้ผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรผู้รับผิดชอบด้านการประกันคุณภาพการศึกษา มีความรู้ ความเข้าใจ และเป็นแนวทางการดำเนินการตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาต่อไป ณ ห้องประชุมวิชาการ 1 อาคารศูนย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

ข่าวโดย: นางสาวดวงนภา  วนิชกุลพิทักษ์    ภาพโดย: นายถาวร  คล้ายวงษ์