• หน้าแรก
  • ข่าว
  • ข่าววิทยาเขต
  • มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กพส. จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 68 พรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กพส. จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 68 พรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

24 ppr 130

เมื่อวันศุกร์ที่ 24 กรกฎาคม 2563 รองศาสตราจารย์ น.สพ.ดร.อนุชัย ภิญโญภูมิมินทร์ รองอธิการบดีวิทยาเขตกำแพงแสน เป็นประธานในพิธีถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมายุครบ 68 พรรษา  โดย รองอธิการบดีวิทยาเขตกำแพงแสน ประธานในพิธีเปิดกระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ลงนามถวายพระพร ถวายพานพุ่มดอกไม้ และกล่าวราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติถวายพระพรชัยมงคล หน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณมหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยามินทราธิเบศรราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และร่วมร้องเพลงสดุดีพระเกียรติ โดยมี หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยฯ คณบดี ผู้อำนวยการสำนัก ผู้แทนหน่วยงาน องค์การบริหารองค์การนิสิต สภานิสิต บุคลากร และนิสิต ร่วมวางพานพุ่มเครื่องราชสักการะ และแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระกรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ ห้องคอนเวนชั่น อาคารศูนย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน