• หน้าแรก
  • ข่าว
  • ข่าววิทยาเขต
  • สาธารณสุขจังหวัดนครปฐม เข้าตรวจความพร้อมสถานศึกษา มก.กพส. ช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า 2019

สาธารณสุขจังหวัดนครปฐม เข้าตรวจความพร้อมสถานศึกษา มก.กพส. ช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า 2019

DSC 6609

วันอังคารที่ 21 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.00 น. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน นำโดย รองศาสตราจารย์ น.สพ.ดร.อนุชัย ภิญโญภูมิมินทร์ รองอธิการบดีวิทยาเขตกำแพงแสน พร้อมคณะผู้บริหารวิทยาเขตกำแพงแสน ผู้อำนวยการสำนัก กอง และคณบดีจากคณะต่างๆ ได้ร่วมต้อนรับคณะเจ้าหน้าที่สาธารณสุขจังหวัดนครปฐม ซึ่งนำโดย นางรัตนาวดี จูละยานนท์ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครปฐม ในการเข้ามาตรวจเยี่ยมชมความพร้อมของสถานศึกษาในการปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 ซึ่งทางมหาวิทยาลัยได้มีการนำเสนอข้อมูล และแนวทางการปฏิบัติในด้านการเรียนการสอน รวมไปถึงมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาด และจัดเตรียมความพร้อมของอาคารสถานที่เพื่อรองรับการเรียนการสอนแบบออนไลน์ โดยทางคณะสาธารณสุขได้เข้าสุ่มตรวจตามอาคารเรียนของคณะต่างๆ โรงอาหาร หอพัก และอาคารศูนย์เรียนรวมต่างๆ เป็นต้น 

ข่าวโดย: นางสาวดวงนภา  วนิชกุลพิทักษ์    ภาพโดย: นายถาวร  คล้ายวงษ์