ทีมสะพานเหล็กวิศวะ กพส. ผงาดคว้าแชมป์สมัยที่ 3 - Asia BRICOM 2018

34017454 2215717808443674 7655844686191394816 o

การแข่งขัน The 11th Steel Bridge Competition หรือ Asia BRICOM 2018 ซึ่งในปีนี้ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันขึ้น ระหว่างวันที่ 29-31 พฤษภาคม 2561

          Asia BRICOM เป็นการแข่งขันวิศวกรสะพานเหล็กจำลองแห่งเอเซีย ซึ่งมีทีมจากมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ในเอเซีย เข้าร่วมการแข่งขัน จึงเป็นการแข่งขันระดับนานาชาติ โดยในปีนี้ มีมหาวิทยาลัยเข้าร่วมการแข่งขันทั้งหมด 15 สถาบัน ด้วยกัน ได้แก่ GIFU University, Tokyo Institute of Technology, University of Fukui, Tottori University จากประเทศญี่ปุ่น  National Central University, National Ilan University จากไต้หวัน  Can Tho University จากประเทศเวียดนาม Muhammadiyah University of Yogyakarta, University of Brawijaya จากประเทศอินโดนีเซีย Mongolian University of Science and Technology จากประเทศมองโกเลีย สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (บางเขน), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนคร, และเจ้าภาพ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จากประเทศไทย

          คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยภาควิชาวิศวกรรมโยธา ได้ส่งทีมเข้าร่วมการแข่งขันในรายการนี้เป็นประจำทุกปี และสำหรับในปีนี้ ทีมของคณะฯ สามารถคว้ารางวัลชนะเลิศมาได้ เป็นปีที่ 3 โดยก่อนหน้านั้นเคยได้แชมป์มาแล้วเมื่อปี 2557 (Asia BRICOM 2014) และ 2558 (Asia BRICOM 2015) ติดต่อกัน รายละเอียดรางวัลในปีนี้ ดังนี้

          1st Place of Construction cost
          2nd Place of Structural cost
          1st Place of Total cost
          1st Place of Prediction of deflection
          1st Place of Overall Performance (คะแนนรวม)

รายชื่อสมาชิกทีม
         นิสิต
          1) นายภานุพงศ์ รองปาน
          2) นางสาวจันทรรัตน์ แถวพันธ์
          3) นายสิทธิพร เทพสอน
          4) นายภาคภูมิ พลอยโพธิ์
          5) นายศุภกานต์ เหลืองรังษี
          6) นายธนกร ธิมา
          7) นายพิฆเนศ อัตถสุริยากุล
          8) นายกฤษภา จิตรใจเย็น
          9) นายชนาธิป ศรีภักดี
         10) นายสุภชาย รัตนมงคลมาศ
         11) นางสาวณหทัย ณ ตะกั่วทุ่ง
         อาจารย์ที่ปรึกษา
         
อ.ชิษณุพงศ์ สุธัมมะ และ ผศ.ดร.นันทวัฒน์ ขมหวาน