ทีมวิจัยคณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน "deBUG Organic Plus" ได้รับ 2 รางวัล จากสาธารณรัฐประชาชนจีน

448544027 965828678886273 3866047163640528943 n

 

ทีมวิจัยคณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน "deBUG Organic Plus" นำโดย ผศ.วรพจน์ ศตเดชากุล ได้รับ 2 รางวัลจากงาน “The 7th China (Shanghai) International Invention & Innovation Expo 2024” ณ Shanghai World Expo Exhibition & Convention Center นครเซี่ยงไฮ้ สาธารณรัฐประชาชนจีน ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่ 12 – 14 มิถุนายน 2567 ร่วมกับงาน “The 10th China (Shanghai) International Technology Fair” ณ Shanghai World Expo Exhibition & Convention Center นครเซี่ยงไฮ้ สาธารณรัฐประชาชนจีน
โดยได้รับรางวัล "Gold Medal" และ "Leading Innovation Award" จากผลงานเรื่อง "deBUG Organic Plus" Organic Insecticide from Waste Eggshells and Wood Ashes
โดยทีมวิจัย ประกอบด้วย:
นางสาวณภาส์ณัฐ อู๋สูงเนิน (นักวิจัยชำนาญการ ภาควิชาสัตวบาล คณะเกษตร กำแพงแสน)
ผศ.วรพจน์ ศตเดชากุล (อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน)
ศ.ดร.สนอง เอกสิทธิ์ (อาจารย์ประจำภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)
ดร.นิตยา แก้วแพรก (นักวิจัยอาวุโส ศูนย์เชี่ยวชาญนวัตกรรมวัสดุ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.))
นิสิตศูนย์วิจัย InRoC ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน: นายธัณยวัฒน์ คลังทอง, นายพีรพงศ์ เข็มเพ็ชร์, นายทศพล แซ่ตั้ง, นายจินระภัทร จงจุดเทียน, นายนัธทวัฒน์ เกษชม, นายเจษฎากร เสรีกุล
นิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย: นางสาวทองวรรณพร มหาวีระคุณ

ขอขอบคุณรายละเอียดข่าวและภาพจาก คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน