นิสิตคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ ได้รับรางวัลชนะเลิศ ระดับอุดมศึกษา ในโครงการเยาวชนต้นแบบด้านดนตรีไทย

DSC 5185

เมื่อวันพุธที่ 18 มีนาคม 2563 เวลา 13.30 น. รองศาสตราจารย์ นายสัตวแพทย์ ดร.อนุชัย ภิญโญภูมิมินทร์ รองอธิการบดีวิทยาเขตกำแพงแสน พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.วินัย พูลศรี คณะบดีคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ มอบเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติ ให้แก่ นายอุกฤษฏ์ เกิดประกอบ นิสิตวิชาเอกพลศึกษาและสุขศึกษา ชั้นปีที่ 4 ซึ่งได้สร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัยโดยได้รับรางวัลชนะเลิศ ระดับอุดมศึกษา ในการคัดเลือกเยาวชนต้นแบบด้านดนตรีไทยจังหวัดนครปฐม ประจำปี พ.ศ.256

ข่าวโดย: นางสาวดวงนภา  วนิชกุลพิทักษ์   ภาพโดย: นางถาวร  คล้ายวงษ์